Kompleksowa terapia powięziowa z diagnostyką funkcjonalną

Obecna wiedza na temat powięzi i jej znaczenia w leczeniu dolegliwości bólowych jest uważana za nowatorskie podejście do pojęcia bólu, metod leczenia czy  treningu.  Techniki powięziowe związane są bezpośrednio z postępowaniem leczniczym, którego celem jest przywrócenie prawidłowej elastyczności i mobilności tkanki łącznej, a tym samym przywrócenie właściwych wolnych zakończeń nerwowych. Obecnie badania nad powięzią pokazują, że buduje ona całe ciało, przenika niemalże wszystkie jego struktury: mięśnie, kości, włókna nerwowe a także narządy wewnętrzne. Dlatego też bezpośrednio po urazie tworzy środowisko dla naprawy tkanki. Znajomość fizjologii oraz  patogenezy dysfunkcji mięśniowo-powięziowych pozwala skutecznie postępować w przypadku zaburzeń i dysfunkcji narządu ruchu.
Stosowanie technik powięziowych w dysfunkcjach narządu ruchu przyczynia się do zmiany budowy, fizjologii i biomechaniki wielu struktur anatomicznych. Dzięki temu możemy skutecznie rozwiązywać dolegliwości bólowe przez zmianę gęstości i plastyczności powięzi, która w wyniku  urazów czy dysfunkcji została zaburzona.

Cel szkolenia

Szkolenie to ma na celu przedstawienie roli powięzi w problematyce dysfunkcji tkanek miękkich. Uczestnik kursu zdobędzie umiejętności i kompetencje w zakresie diagnostyki zaburzeń mięśniowo-powięziowych. Dodatkowo uczestnik będzie potrafił przeprowadzić terapie mięśniowo- powięziową  i zastosować jej kluczowe techniki celem likwidacji i leczenia wielu dolegliwości bólowych narządu ruchu. Dzięki szkoleniu uczestnik będzie posiadał wachlarz narzędzi, które znajdą szerokie zastosowanie w leczeniu zespołów i dolegliwości bólowych narządu ruchu. Szkolenie kończy się certyfikatem.

Grupa docelowa

fizjoterapeuci, masażyści , studenci kierunków medycznych ( minimum po 2 roku studiów), lekarze, pielęgniarki,  trenerzy sportowi posiadający wiedzę z zakresu anatomii i fizjologii .

Wymagania wstępne

Uczestnik posiada podstawową wiedzę z zakresu anatomii, fizjologii i biomechaniki układu ruchu.

Czas trwania

22 godziny dydaktyczne / 3 dni kursu

Cena

1600 zł

Cena kursu zawiera profesjonalne przeprowadzenie szkolenia, zapewnienie materiałów szkoleniowych, poczęstunek, certyfikat.

Miejsce realizacji

data: 07-09.06.2024 Katowice

ZAPISY

kompleksowaterapiapowieziowa@gmail.com

Na naszym kursie otrzymują Państwo:
• ogrom wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych opartych o doświadczenie zawodowe (oparte o praktykę gabinetu, a nie tylko z książki)
• obszerny skrypt szkoleniowy

ATUTEM SZKOLENIA JEST PRACA W MAŁYCH GRUPACH ( 6 osobowych)

TEMATYKA KURSU

CZĘŚĆ TEORETYCZNA:
1. Rozluźnianie mięśniowo- powięziowe w kontekście anatomii i
biomechaniki regionu oraz patologii powięzi
2. Wprowadzenie do terapii rozluźniania- mięśniowo-powięziowego. Łańcuchy mięśniowo- powięziowe ich znaczenie w terapii.                                                                                                                        3. Mechanizmy powodujące rzutowanie objawów bólowych. Dysfunkcje i restrykcje powięziowe – podstawy teoretyczne powstawania dysfunkcji mięśniowo-powięziowych. Wskazania i przeciwskazania do terapii.

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA:
1. Ocena wzrokowa pacjenta. Analiza i badanie globalne poszczególnych taśm mięśniowo powięziowych.                                                                                                                                                          2 . Stymulacja i odbudowa powięzi- zastosowanie kliniczne
3. Testy lokalizujące przyczyny i objawy pacjenta- zróżnicowanie  przyczyn dysfunkcji powięzi ( kręgosłup, miednica, kończyna dolna, kończyna górna)
4. Diagnostyka manualna, pokaz technik: techniki powięziowe, techniki funkcyjne, opracowanie bruzd międzymięśniowych.                                                                                                                            5. Metody i techniki terapii powięzi w połączeniu z technikami ( MET, Myofascial Release, Activ Tissue Release).                                                                                                                                              6.  Integreated neuromuskular inhibition techniqu- INTI- ( Chaitow), czyli skuteczny sposób na restrykcje powięziowe.                                                                                                                                        7. Techniki pośrednie i bezpośrednie stosowane w zaburzeniach wisceralnych
8. Techniki odruchowe w terapii powięziowej
9. Odmównie schematu układania baniek według modelu powięziowego

OGÓLNE EFEKTY KSZTAŁCENIA I POTWIERDZENIE NABYTYCH KOMPETENCJI

Uczestnik po skończeniu szkolenia posiada następujące efekty kształcenia:

 1. W zakresie wiedzy posiada:
  • specjalistyczną wiedzę z zakresu  anatomii układu mięśniowo-szkieletowego w odniesieniu do funkcjonowania powięzi.
  • Zna kliniczne znaczenie ciągłości mięśniowo-powięziowej,
  • umie interpretować dysfunkcje układu ruchu z uwzględnieniem funkcjonowania układu mięśniowo-powięziowego.
 2. W zakresie umiejętności potrafi:
  • dokonać klinicznej interpretacji zaburzeń postawy i ruchu w odniesieniu do dysfunkcji
  powięziowej w celu wyboru interwencji terapeutycznej,
  • potrafi wykorzystać manualne techniki powięziowe i odpowiednio je zastosować w różnych
  sytuacjach klinicznych,
 3. W zakresie kompetencji społecznych:
  • posiada umiejętności pracy zespołowej oraz komunikacji z pacjentem.
  •  Jest zdolny do wyciągania wniosków z własnych obserwacji.
Prowadzący

dr Marta Motow-Czyż – doktor nauk w zakresie fizjoterapii, pracownik naukowo-dydaktyczny uczelni wyższych. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych o tematyce medycznej. Fizjoterapeuta z 19 letnim doświadczeniem prowadząca własną praktykę w MReh Centrum Fizjoterapii i Leczenia Skolioz.  Absolwent  i certyfikowany instruktor wielu szkoleni i kursów między innymi: Manipulacja powięzi – fascialmanipulation według Stecco, Metody Terapii Manualnej wg Kaltenborna- Evjenth, Metody PNF, Metody Manualnej Terapia Punktów Spustowych, Masażu leczniczego, Kinetic Control, Kinezjotapingu, Bezpośrednich Techniki Powięziowych z wykorzystaniem FDM, Mięśniowo-powięziowej Terapia Miednicy i Kręgosłupa Lędźwiowego, Technik Osteopatycznych i Kompleksowej Diagnostyki i Terapia Stawu Kolanowego. Metoda FITS – Funkcjonalna Indywidualna Terapia Skolioz, Kinesio taping, Suche Igłowanie, Mezoterapia w leczeniu zespołów bólowych kręgosłupa, Terapia wisceralna, pinoterapia. Pracując z pacjentami w kompleksowy sposób pomaga w rehabilitacji pacjentów z zaburzeniami narządu ruchu, schorzeniami neurologicznymi oraz z wadami postawy. W pracy ze swoimi pacjentami stara się przywrócić im możliwie jak najwięcej funkcji, które z powodu urazu zostały uszkodzone.

popup-course-overlay

  Zapisz się na kurs


  REGULAMIN

  Uwaga! Certyfikat ze szkolenia będzie wystawiany zgodnie z danymi podanymi w formularzu.