To leczenie ruchem ( gimnastyka lecznicza) wykorzystane jako środek leczniczy mający wpływ na organizm człowieka. Główny cel kinezyterapii to zmniejszenie niepełnosprawności fizycznej jaka powstała w wyniku choroby. Wykorzystuje metody, które poszukują zależności między rozwojem struktur nerwowo-mięśniowych, a ruchem.
Wykorzystywana jest w leczeniu pacjentów ze schorzeniami ortopedycznymi tj. po złamaniach, zwichnięciach, skręceniach, bólach kręgosłupa, bólach barku jak również w chorobach o podłożu neurologicznym.

]

Zalety

Kinezyterapia poprzez oddziaływanie za pomocą ruchu zmniejsza przykurcze stawowe, poprawia siłę mięśniową,  poprawia wytrzymałość i sprawności fizyczną pacjenta.