Jestem fizjoterapeutą z 16-letnim doświadczeniem zawodowym. Ukończyłam studia wyższe na Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. Jestem doktorem nauk w zakresie fizjoterapii. Jestem terapeutą z zakresu metody PNF oraz metody Kaltenborna. 

Ukończyłam wiele szkoleń i kursów w tym m.in.:

1. Metoda Lehner-Schroth

2. Metoda Manual Therapy- Mobilistaion of thoracic and cervical spine”

3. Metoda Terapii Manualnej wg Kaltenborna- Evjenth

4. Propriocepive Neuromuscular Facilitation PNF 1 and PNF 2

5. Mięśniowo-powięziowa terapia odcinka lędźwiowego i miednicy

6. Techniki osteopatyczne – kompleksowa diagnostyka i terapia stawu kolanowego

7. Bezpośrednie techniki osteopatyczne z wykorzystanie modelu FDM

8. Masaż leczniczy

9. Kinetic Control

10. Kinezjotaping

11. Pierwszej Pomocy Przedmedycznej

12. Mezoterapia w leczeniu zespołów bólowych kręgosłupa

13. Manualna terapia punktów spustowych w leczeniu dysfunkcji układu ruchu

14. Manipulacja powięzi – fascial manipulation według Stecco

Jestem fizjoterapeutą wpisanym do Krajowego Rejestru Fizjoterapeutów i posiadam prawo wykonywania zawodu o numerze 16088.

Jestem również pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie na stanowisku adiunkta.

Do chwili obecnej uczestniczyłam w wielu sympozjach i konferencjach naukowych z zakresu fizjoterapii i rehabilitacji. Swoje praktyczne doświadczenie staram się popierać działalnością naukową.

Jestem autorem i współautorem wielu pracy naukowych. Pracując z pacjentami różnymi metodami w sposób kompleksowy pomagam w rehabilitacji ze schorzeniami ortopedycznymi, neurologicznymi, geriatrycznymi oraz z wadami postawy. Prowadząc terapię staram się przywrócić swoim pacjentom możliwie jak najwięcej funkcji, które z powodu urazu zostały uszkodzone.

W prowadzeniu terapii skupiam się na kompleksowym i indywidualnym podejściu do pacjenta. Bardzo ważne jest dla mnie dobro i zadowolenie pacjenta.

dr Marta Motow-Czyż

 Dyplomy i certyfikaty